Modernizacja w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce – formuła ESCO:

Modernizacja CSMW w Ustce była największą inwestycją ciepłowniczą w historii firmy. Do realizacji tej inwestycji wybrano formułę ESCO. Jest to formuła, według której wyspecjalizowana firma dostarcza usługę energetyczną, poprawiającą efektywność energetyczną klienta, zapewnia finasowanie inwestycji, a z osiągniętych oszczędności spłaca zaciągnięte zadłużenia.

W zakresie powyższej inwestycji była:

  • termomodernizacja 44 budynków,
  • budowa nowego centralnego źródła ciepła w kogeneracji o mocy cieplnej 6662kW i elektrycznej 800kW.

Założenia inwestycji:

  • eksploatacja przez okres 10 lat,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na moc i cele grzewcze o około 50%,
  • zmniejszenie produkcji ciepła o około 65%,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w paliwie o około 73%.

Koszty modernizacji systemu wyniosły 31.334.800,00zł netto, natomiast roczne koszty eksploatacji zmodernizowanej infrastruktury spadły z 6.744.000,00zł do 2.192.130,00zł.

Budowa hali widowiskowo – sportowej w Korszach – wykup wierzytelności

Przykładem inwestycji zrealizowanej w formule wykupu wierzytelności jest: „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Korszach”. Gmina Korsze określiła jaką formę finansowania ma zapewnić wykonawca i pozyskanie tych funduszy było jednym z kryteriów oceny ofert.

Firma PROMAT zrealizowała inwestycje pn.: Hala widowiskowo – sportowa w Korszach wraz z finasowaniem. Budowa hali została sfinansowana przez Getin Bank w formule wykupu wierzytelności oraz częściowo z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Budynek główny hali posiada widownię na 426 miejsc, boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki koszykowej. Obiekt został wyposażony w tablicę świetlną, niezbędne wyposażenie do ćwiczeń gimnastycznych oraz osprzęt do poszczególnych dyscyplin.

Budynek połączony został z istniejącą szkołą łącznikiem na wysokości I piętra. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.431,97 m2. Kubatura całego budynku to 17.604,00 m3. Firma PROMAT była generalnym wykonawcą inwestycji, której wartość przekroczyła 8,3 mln PLN.

Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO – KOZŁOWO” – spółka celowa

Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” w Kozłowie z siedzibą przy ul. Nidzickiej 31 utworzony został  14 czerwca 2014 roku. Powstał on na bazie części majątku pozostałego po zlikwidowanym  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Spółka została utworzona przez Gminę Kozłowo, która objęła 24% udziałów oraz partnera prywatnego: Z.I.T.E „PROMAT” Sp. z o.o., który objął 76% udziałów w Spółce.

Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” Sp. z o.o. zajmuje się między innymi wywozem nieczystości stałych i płynnych, dostawą wody oraz energii cieplnej na terenie Gminy Kozłowo. Ostatnim efektem działania Spółki jest złożony wniosek dotacyjny na inwestycję w efektywność energetyczną na łączną kwotę ponad 5 mln PLN. Spółka przygotowuje inwestycje w następujących obszarach:

  • gospodarki energetycznej: budowa źródła ciepła – biomasa o mocy 1,5 MW,
  • gospodarki WOD – KAN: budowa kolektorów WOD – KAN i oczyszczalni ścieków,
  • głęboka termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na LED.