Firma Z.I.T.E. "Promat" Sp.zo.o. w ramach współpracy opartej na zasadzie PPP oferuje:

 • budowę nowych kotłowni wraz z konieczną siecią przesyłową,
 • kompleksową modernizację dotychczas użytkowanych kotłowni oraz modernizację sieci przesyłowej z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii zapewniających optymalizację kosztów wytwarzania energii cieplnej,
 • dostarczanie i dystrybucję energii cieplnej wytworzonej z wykorzystaniem nowo wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury,
 • zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury,
 • budowę budynków użyteczności publicznej, tj.: hale sportowe, sale gimnastyczne, szkoły,
 • budowę stacji uzdatniania wody.

Oferta kierowana jest do:

 • jednostek sektora finansów publicznych (m.in. gmin, powiatów, samorządów województw [tj. jednostek samorządu terytorialnego], uczelni publicznych, instytucji kultury),
 • podmiotów tworzonych z ich udziałem w celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym (np. spółek z udziałem gminy powołanych w celu zaopatrzenia lokalnej społeczności w energię cieplną i/lub gorącą wodę),

Najważniejsze korzyści dla sektora publicznego z realizacji inwestycji w ramach partnerstwa:

 • poprawa wizerunku,
 • wyższy poziom rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego,
 • nie obciążanie długu publicznego,
 • życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
 • profesjonalnie wykonane projekty i inwestycje.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub chcesz dowiedzieć sie więcej o przyszłym partnerze biznesowym zapraszamy na naszą stronę główną:

lub zachęcamy do bezpośredniego kontaktu