Chcesz, aby Twoja gmina się rozwijała, realizowała nowe inwestycje, ale blokuje Cie poziom długu publicznego?

 

My wiemy jak rozwiązać Twój problem!


Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę opartą na Partnerstwie Publiczno - Prywatnym.


Najważniejsze korzyści:


- możliwość realizowania różnorodnych projektów przy ograniczonym kapitale własnym,

- zwiększenie tempa rozwoju infrastrukturalnego,

- krótsze terminy realizacji,

- niższe koszty końcowe projektu,

- podział ryzyk,

- a co najważniejsze: zobowiązania z tytułu PPP nie wchodzą w dług publiczny.Aktualności

Zawiązaliśmy nową Spółkę „Eko-Miłki”

8 czerwca 2016 roku z Gminą Miłki zawiązaliśmy nową Spółkę: Gminne Centrum Zarządzania Energią „Eko-Miłki”.

więcej »


Konkurs dla woj. Wielkopolskiego.

Poddziałanie 3.2.1 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

więcej »


Dotacje na modernizację energetyczną budynków dla Podlasia

Dotacje na kompleksową (tzw. głęboką modernizację wykraczającą poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartą o system monitorowania i zarządzania energią) modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego.

więcej »


Zawiązaliśmy nową spółkę „Eko Bisztynek”

W dniu 18 sierpnia 2015r, w ramach partnerstwa z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, z gminą Bisztynek zawiązaliśmy nową spółkę – „Eko – Bisztynek” Gminne Centrum Zarządzania Energią.

więcej »


Proekologiczne programy unijne w programowaniu na lata 2014 - 2020

Regionalne Programy Operacyjne z podziałem na poszczególne województwa, przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej, a także działania proekologiczne.

więcej »


Przedsiębiorco te dotacje są dla Ciebie - sprawdź!

Dotacje dla przedsiębiorstw w nowym programowaniu na lata 2014-2020.

więcej »


Regionalny Program Operacyjny dla woj. Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny dla woj. Warmińsko- Mazurskiego 2014-2020.

W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem uszczegółowienia do RPOWM oraz przygotowanie i opublikowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju właściwych rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej.

więcej »


Nabór wniosków dla JST na 10.2.1. Efektywność energetyczna

Nabór wniosków dla JST na 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 dotyczy obiektów użyteczności publicznej tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportowej.

więcej »