Chcesz, aby Twoja gmina się rozwijała, realizowała nowe inwestycje, ale blokuje Cie poziom długu publicznego?

My wiemy jak rozwiązać Twój problem!

Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę opartą na Partnerstwie Publiczno – Prywatnym.

Aktualności

Najważniejsze korzyści:

`

możliwość realizowania różnorodnych projektów przy ograniczonym kapitale własnym

`

zwiększenie tempa rozwoju infrastrukturalnego

`

krótsze terminy realizacji

`

niższe koszty końcowe projektu

`

podział ryzyk

`

a co najważniejsze: zobowiązania z tytułu PPP nie wchodzą w dług publiczny